Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi

Minulla on ilo kaupungin puoles­ta tervehtiä Mestari & Kisälli -lehden lukijoita.

Tässä numerossa keskitytään Forssan kaupunkiseudun metalliteollisuuden yri­tyksiin ja koulutukseen. Forssan kaupunki­seudulla on paljon metalliteollisuutta ja se on vahvasti alihankintapohjaista. Merkittä­vä osa toiminnoista liittyy tavalla tai toisella rakennusteollisuuteen.

Forssan kaupunki on ollut aktiivisesti mukana seutukaupunkiverkoston kaut­ta Meriteollisuudessa ja sen alihankinta­verkostojen rakentamisessa sekä alaan liit­tyvissä hankkeissa ja tilaisuuksissa. Varsi­nais-Suomen voimakas kasvu säteilee siis myös omalle seudullemme ja joillakin aloilla on koettu jopa työvoimapulaa.

Nyky-yhteiskunnassa ainut pysyvä asia on muutos. Ja vastaus tähän haasteeseen on koulutus. Koulutuksen tulee palvella juuri yritysten tarpeita. Forssan kaupunkiseudulla on erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua eri ammatteihin toisen asteen koulutuksissa sekä ammattikorkeakouluopintojen kautta. Faktia Oy järjestää myös räätälöityjä täsmäkoulutuksia eri alojen yrityksille. Yhtenä koulutusvaihtoehtona toteutetaan myös oppisopimuskoulutusta.

Yritykset muodostavat kaupungin kasvun ja menestyksen selkärangan. On erittäin tärkeää saada nuoret kiinni työelämään ja että työelämän säännöt tulevat nuorille tutuiksi. Tämä tarkoittaa käytännössä työrutiinien, aikataulujen ja työtapojen opettelua. Yrityksillä on tässä työssä aivan keskeinen rooli tarjoamalla harjoittelu- ja työmahdollisuuksia lähellä koulutuspaikkaa.

Toivotan kaikille Forssan kaupunkiseudun metallialan yrityksille hyvää ja menestyksellistä vuotta. Metalli taipuu moneksi ja tässä on myös meidän mahdollisuutemme yhteistyössä menestyä.

Raudan lujin puristuksin.
Jari Kesäniemi
Forssan kaupunginjohtaja

Samankaltaisia juttuja