Laskenta-10 Oy, Hyvä tilitoimisto on yrittäjän kumppani, Mestari & Kisälli -lehti

KLT Leena Leppä-Lukkalan omistama Laskenta-10 Oy on auktorisoitu tilitoimisto. Se tarkoittaa sitä, että toimintatavat tarkastetaan viiden vuoden välein ja työntekijöillä on tarkat koulutusvaatimukset. 

− Tilitoimisto on yrittäjän kumppani ja asiantuntija. Meillä Laskenta-10:ssä on hyvä viiden hengen asiantuntijatiimi. Meille on helppo tulla tai soittaa ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Olemme saaneet hyvää palautetta palvelevasta asenteestamme. 

Laskenta-10 :stä saa sekä perinteistä sekä sähköistä taloushallintopalvelua. 

− Pidän koulutusta todella tärkeänä ja meille jokaiselle tiimin jäsenelle jatkuva koulutus on itsestäänselvyys. Näin voimme tarjota asiakkaalle aina ajantasaista tietoa.

Asiantuntijuus ratkaisevaa

Leena Leppä-Lukkalan mielestä yrittäjän tulisi valita tilitoimisto varmistamalla asiantuntijapalvelut.

− Yrittäjän pitäisi miettiä, vastaako juuri tämä tilitoimisto minun tarpeisiini. Kannattaa piipahtaa tilitoimiston kotisivuilla, ja kysyä suosituksia toisilta yrittäjiltä.

Luottamus on tärkein asia tilitoimiston ja asiakkaiden yhteistyössä. 

− Luottamus luodaan yhteisillä pelisäännöillä. Kun asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja helpottuneeksi, koska asiat ovat hyvässä hoidossa, on se meille kunnia asia. On tärkeää, että asiakas uskaltaa kysyä mieltä askarruttavista asioista, jotta eri vaihtoehdoista voidaan keskustella. Kumppanina ja neuvonantajana tilitoimisto on avainasemassa.

Yritysneuvojia 

Laskenta-10:ssä on kaksi yritysneuvojaa.

− Yritysneuvoja on yrittäjän kumppani ja sparraaja taloushallintoasioissa. Autamme aloittavaa yrittäjää askel askelelta, jotta yritys-
toiminta alkaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yrittäjän tilanteiden muuttuessa neuvomme ja autamme asiakkaita yhtiöoikeudellisissa asioissa. Tarjoamme myös controller-
palveluita, joita asiakkaat voivat hyödyntää. Tämä on yrittäjän liiketoiminnan tukemista ja sparraamista, on sitten kysymys kehitystyöstä tai vaikeista ajoista selviämisestä. 

Metallialan haasteita

Laskenta-10:ssä on asiakkaina myös metallialan yrityksiä.

− Metallialalla haasteena on jo pitkään ollut osaavan henkilökunnan rekrytointi, joten tämä on ilmiönä hyvinkin tuttu. Olemme käyneet aiheesta monia keskusteluita ja tilanne on hankala. Olemme kehottaneet ottamaan yhteyttä suoraan oppilaitoksiin ja kertomaan yrityskohtaisesta tarpeesta. Pitää myös miettiä mitkä ovat yrityksen vahvuuksia, jotka voisivat houkutella ammattitaitoisia työntekijöitä yrityksen palvelukseen.

Yhdessä tekemisen meininki

Seutukunnan hyvä sijainti on totta. 

− Lyhyet matkat mahdollistavat asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hankkimisen seutukunnan ulkopuolelta. Yhdessä tekemisen meininki on hyvä asia ja kantaa hedelmää tulevaisuudessa. Verkostoituminen tuo varmasti lisää vahvuutta seutukunnallemme, Leena Leppä-Lukkala toteaa.

Samankaltaisia juttuja