Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Koulutuksella katse kohti tulevaisuutta, Mestari & Kisälli -lehti

Metalliala on alueellisesti merkittävä työllistäjä ja yhteisöveronmaksaja luoden työssäkäyntialueellamme yli 1500 työpaikkaa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä eli Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy ovat tehneet merkityksellistä työtä nostaakseen metallialan kiinnostusta sekä nuorten että aikuisopiskelijoiden keskuudessa. Kun vuonna 2017 koulutukseen osallistui 41, heitä oli vuonna 2018 jo 126.

Opiskelijamäärän lisääminen on vaatinut järjestelmällistä toimintaa ja vahvaa yhteistyötä metallialan yritysten kanssa. Yhteistyö onkin toiminut erinomaisesti ja olemme yhdessä onnistuneet tekemään paljon metallialan hyväksi.

– Opiskella voi nykyään niin monella eri tavalla ja monesta eri syystä, kertoo yrityspalvelupäällikkö Mika Palanen

– Periaatteessa opiskelun voi aloittaakin lähes koska tahansa.

Palasen kertoman mukaan on alanvaihtajia, työttömiä, ammattitutkintoon tähtääviä, osaamista laajentavia. On kokopäiväopiskelua, osa-aikaopiskelua, rekrykoulutusta, yritysten täsmäkoulutusta, täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutus. Kuulostaa aika paljon you name it, we make it -tilanteelta.

Parhaillaan on menossa hitsareiden RekryKoulutusta ja haussa koneistajan RekryKoulutus. 

– Olemme koulutusten onnistumisessa palautteen perusteella priimuksia. Korkein arvosana koulutukselle on 5 ja olemme saaneet 4,4-4,9 arvosanoja. Olemme järjestäneet Rekrykoulutuksia Forssan alueen lisäksi esimerkiksi Karkkilan ja Lopen alueen yrityksien kanssa ja kaikki kurssin käyneet ovat saaneet työpaikan. Yhdessä jopa niin, että yritys haki neljää, mutta otti kaikki kuusi valmistunutta.

Metalliala on nopeasti muuttuva ja kehittyvä ala, joka kärsii työvoimapulasta. Työpaikat eivät ole enää pimeitä, kylmiä hitsaushalleja, vaan kysymyksessä on monimuotoinen ala ja hyvin erilaisia tehtäviä.


– Mika Palanen, yrityspalvelupäällikkö, LHKK

Väärä kuva korjaantuu pikku hiljaa

Mika Palasen mukaan nuorilla ja aikuisilla on ollut pitkään väärä kuva metallialasta. Kuva on jo muuttunut positiivisesti parempaan suuntaan, tämän eteen olemme tehneet paljon töitä ja saaneet hyvin positiivista näkyvyyttä alalle alueellisesti. 

– Metalliala on nopeasti muuttuva ja kehittyvä ala, joka kärsii työvoimapulasta. Työpaikat eivät ole enää pimeitä, kylmiä hitsaushalleja, vaan kysymyksessä on monimuotoinen ala ja hyvin erilaisia tehtäviä. Ammattitaitoiset osaajat ovat arvostettuja ja yritykset haluavat panostaa myös henkilöstönsä koulutukseen, jotta he pysyvätkin ammattitaitoisina. 

Mika Palanen on viikoittain alan yrittäjien kanssa tekemisissä ja tietää paljon alueen yrityksistä.

– Ikäluokat pienenevät ja opiskelijoistakin käydään kilpailua eri alojen välillä. Meillä metallipuoli on yksi talon menestyvistä aloista ja aito yhteistyö alueen yritysten kanssa on menestyksen kulmakivi. 

Mika Palanen painottaa dynaamista, eteenpäinkatsovaa koulutusta ja koulutuksen järjestäjää. Siksi menossa on mm. strategiahanke Tulevaisuuden tekijät koulutetaan nyt.

– Teollisuus muuttuu nopeasti teollisen internetin 4.0 myötä ja myös ammatillisessa koulutuksessa kehityksen tulisi seurata alan vaateita. Teollisen internetin 4.0 tulee mullistamaan teollisen toiminnan ja tuomaan meille kauan kaivattua kilpailukykyä. Mikäli haluamme tukea alueemme teollisuuden selviytymistä muutoksesta voittajina ja kehittämään kilpailukykyään, meidän tulisi voimakkaasti panostaa oppimisympäristöön, joka tukee teollisen internetin 4.0 käyttöönottoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa uudenlaisen oppimisympäristön suunnittelua ja toteutusta.

– Tässä hankkeessa ovat mukana kaupunki ja kunnat sekä merkittävä joukko teollisuuden yrityksiä, jotka näkevät tämän olevan välttämätön kehityskulku tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Saimme hanketta varten valtiolta 400 000 euroa, ja tulemme varmasti olemaan edelläkävijöitä tässä asiassa. 

Tartu mahdollisuuteen RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Se räätälöidään yrityksen tarpeisiin, kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää ja antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta ja se voidaan toteuttaa yhdessä useamman työnantajan kanssa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. 

Osaavaa työvoimaa koulutuksella

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. 

Koulutus sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista ja työharjoittelua ja kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden. 

Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattikoulu tai lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattikoulu. Oppisopimusajalta maksetaan normaalisti palkkaa. Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voi suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. 

Metallialan täydennyskoulutus, Työvoimapoliittinen koulutus

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille, joilla  on alan työkokemusta ja/tai kone- ja metallialan ammatillinen peruskoulutus. Koulutukseen sisältyy työssäoppimista alan yrityksissä. Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti.

Samankaltaisia juttuja