Forssan Verkkopalvelut Oyj, Asiakkaalle tärkeintä on <br>toimintavarmuus ja luotettavuus, Mestari & Kisälli -lehti

Asiakkaiden sähkönsaannista Forssan seudulla vastaa kaksi yhtiötä: Forssan Energia, joka hoitaa sähkömyynnin sekä Forssan Verkkopalvelut, joka siirtää sen asiakkaille. Yhtiöiden satavuotisen historian aikana tapahtuneet muutokset ovat olleet huimia.

Muutamia vuosikymmeniä sitten, kun teollisuusyritys teki sähkösopimuksen, sen allekirjoittivat toimitusjohtajat. Sopimus laitettiin nahkakansiin ja sijoitettiin toimitusjohtajan työhuoneen kirjahyllyyn. Nyt sähkösopimukset tehdään pääosin verkossa ja sähköpostilla, kertoo Forssan Energian liiketoimintajohtaja Raimo Prusi.

– Olemme kuitenkin ylpeitä siitä, että voimme edelleen tarjota asiakkaillemme myös henkilökohtaista palvelua niin puhelimessa kuin toimistollamme Paulinkadulla. Kaikilla sähköyhtiöillä ei tällaista vaihtoehtoa enää tänä päivänä ole. Kasvotusten tapahtuva palvelu herättää myös luottamusta asiakkaissa. Meidän asiakkaamme saavat samalla käynnillä hoidettua niin muutot, sähkösopimukset kuin sähköverkkoonliittyvät asiat, Prusi huomauttaa.

Kohti toimintavarmaa sähköverkkoa

Vuonna 2013 eduskunta päätti, että pitkät sähkökatkot pitää saada Suomessa loppumaan. Sähkömarkkinalakiin tehtiin muutoksia, joiden mukaan sähköverkkoyhtiöiden on toimittava siten, että asemakaava-alueilla ei esiinny yli 6 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä ja muilla alueilla yli 36 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä.Siirtymäsäännöksen mukaan 75 % asiakkaista on oltava vaatimuksen piirissä 31.12.2028 ja 100 % asiakkaista on oltava vaatimuksen piirissä v. 2026. Energiavirasto valvoo toimintavarmuuden lisäämistä, joka on pääsääntöisesti maakaapelointia.

Forssassa asiat ovat hyvällä tolalla. Keskijänniteverkosta 75 prosenttia ja pienjänniteverkosta 90 prosenttia on jo maakaapeloitu, kertoo verkkojohtaja Jyrki Tulander tyytyväisenä. 

– Tapani-myrsky oli alkusysäys. Nyt joka kesä tehdään niin paljon kuin pystytään. Meidän toimintavarmuutemme on jo sitä luokkaa, ettei tällaisia lukuja ole vielä missään muualla. Etunamme on tietysti se, että meillä on suurimmaksi osaksi kaupunkiverkko.  

– Yhtiömme omaan toimintaan kuuluvat sähköliittymien ja sähköverkon rakentaminen sekä näiden ylläpitoon liittyvät palvelut. Lisäksi hoidamme Forssan katuvalaistuksen ja liikennevalojen huoltamisen, Tulander kertoo.

Forssan Verkkopalvelut Oyj, Asiakkaalle tärkeintä on <br>toimintavarmuus ja luotettavuus, Mestari & Kisälli -lehti
Jyrki Tulander

Yhdessä myrskyäkin vastaan

Forssan Energialla on tällä hetkellä kolme työntekijää, Verkkopalvelut Oy puolestaan työllistää 11 vakituista ja 3 määräaikaista asentajaa. Jyrki Tulander on Forssan Verkkopalveluissa kehittänyt hyvän polun alaa opiskeleville.

– Me otamme harjoittelijoita ja parhaat pääsevät kesämiehiksi. Yhdessä työntekijöiden kanssa pohdimme, kenelle tarjotaan vakituisempaa työsuhdetta. 

Työntekijät osallistuvat kuukausittaisissa palavereissa myös työnsuunnitteluun, urakkatarjousten valmisteluun ja muihin päätettäviin asioihin. Ja muutaman kerran vuodessa ehditään yhdessä virkistäytymään.

– Meillä on todella hyvä yhteishenki, Tulander toteaa ylpeänä.

Yksi asentajista on aina vuorollaan päivystäjä – myös verkkojohtaja Tulander osallistuu rinkiin.

– Helpompi pyytää, kun osallistuu itsekin. Kyllä minä vielä tolppaankin pääsen, nauraa ensi vuoden huhtikuussa 40 vuotta palvellut Jyrki Tulander ja kehuu asentajiaan.

– On hienoa olla tällaisen joukon esimies, kun jokainen osaa työnsä, on sitoutunut ja pystyvä itsenäiseen työhön. En unohda tuota Tapani-myrskyä, kun miehet piti pakottaa välillä nukkumaan, kun olisivat vaan jatkaneet ja jatkaneet.

Samankaltaisia juttuja