Forssan Yrittäjät ry, ELVI auttaa käytännössä <br>– tuloksena elinvoimaisuutta, Mestari & Kisälli -lehti

Kuvassa oikealta Satu Kaskinen, Anu Teppo, Laura Orttenvuori, Jari Lartama, Markku Kuula Liha ja Säilykkeen Forssan yksiköstä, Henri Suokas ja Hilla Vuorinen. Kuvasta puuttuu Riikka Riihimäki. 

Forssan Yrittäjät ry:n ELVI-hanke jatkuu lokakuun 14. päivä uuden hankekoordinaattorin, Henri Suokkaan, aloittaessa tehtävässään.

ELVI-hankkeessa pyritään vahvistamaan koko seutukuntaa yrittäjälähtöisesti. Se tehdään yhdistämällä työpaikat, työvoima ja ammattiin opiskelevat, jotka tarvitsevat harjoittelupaikkoja. Käytännössä hankkeessa iso joukko asiantuntijoita tekee yritysvierailuja siten, että avoimia asioita voidaan selvittää samantien, korostaa Henri Suokas.

Forssan Yrittäjät ry:n ELVI-hanke jatkuu lokakuun 14. päivä uuden hankekoordinaattorin, Henri Suokkaan, aloittaessa tehtävässään.

Forssan Yrittäjät ry sai LounaPlussalta lähes 63 000 euroa ELVI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on oppilaitosyhteistyön lisääminen ja harjoittelupaikkojen löytäminen, osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen ja vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnalle, sekä nuorten yrittäjyydenedistäminen.

– Kaikki nämä toimenpiteet tähtäävät alueen imagon ja vetovoiman kasvattamiseen. Tarkoituksena on myös järjestää Yrittäjyyspäivä, kerätä tietoa sukupolvenvaihdosten tueksi ja perustaa foorumi mentoroinnille.

Hankekoordinaattori Henri Suokas on sen verran innoissaan hankkeesta, että muutamia yritysvierailuja on jo tehty.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Olemme koonneet vierailulle hyvän asiantuntijajoukon, jotka osaavat antaa yrittäjälle heti vastauksia moneen kysymykseen. Mukana tiimissä ovat TE-palvelut, LHKK Työelämäpalvelut, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut, Hämeen Setlementti ry Työpolku-hanke ja Yrityskehitys Oy sekä HAMK. Plus tietysti yrittäjäyhdistykset ja nuorkauppakamari.

Harri Suokkaan mukaan yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä nimenomaan konkreettiseen hyötyyn, mitä hanke tarjoaa.

– Esimerkiksi tarjolla on työtä, mutta tekijöitä ei ole löydetty ja nyt on apua tilanteeseen jo saatu. Kun on isot kanavat käytössä, voidaan ratkaisut löytää nopeasti.  Käytännön hyöty on jo nähty, kysymys ei siis ole vain kauniista puheista seutukunnan eduksi. 

Nuoret mukaan

Oppilaitosyhteistyö on myös kiinnostanut yrittäjiä.

– Nykyaikana on mahdollista kouluttaa eri kanavien avustuksella työvoimaa suoraan yrityksen tarpeisiin, ja kehittää koulutuksia työntekijöiden tarvitsemien taitojen mukaan. Opiskeluihin liittyvät harjoittelut ovat molemminpuolinen mahdollisuus – nuoret voivat lunastaa työpaikan ja yritykset sitouttaa hyviä työntekijöitä jo harjoitteluaikana. Harjoittelupaikan löytyminen kotiseudulta voi myös lisätä halua jäädä omalle kotiseudulle valmistumisen jälkeen.

– On katsottava kohti yhteistä päämäärää. Enää ei voi ajatella esimerkiksi vain omankunnan etua, on toimittava yhdessä. Koko seutukunnan vetovoiman lisääminen on kaikkien etu. Yksittäisen kunnan on näissä mittakaavoissa vaikea lisätä vetovoimaisuutta niin, että se todella näkyisi työpaikkojen lisääntymisenä tai nuorten jäämisenä paikkakunnalle. Yhdessä se on mahdollista.

Samankaltaisia juttuja