Forssan Yrityskehitys Oy, Forssan Yrityskehitys Oy:n <br>toimenpiteet lisäävät <br>yritysten mahdollisuuksia, Mestari & Kisälli -lehti

Mari Noromies-Wahl toivoo matkailuyrittäjien lisäksi myös muiden palvelusektorin toimijoiden ottavan elämysverkkokaupan omakseen.

Forssan seudun matkailussa on menossa kaksi erillistä toimenpidettä, joiden tavoitteena on monin eri keinoin ajan haasteisiin vastaaminen. Doerz Local on paikallisten elämysten ja matkailutuotteiden verkkokauppa ja Technical Visits Häme -hanke auttaa eri toimialojen yrityksiä muotoilemaan omaa osaamistaan ja tekemistään kiinnostaviksi vientituotteiksi.

Doerz Local – elämysten verkkokauppa

“Live like a local” on todellinen matkailun supertrendi, joka on rantautunut Eurooppaan ja Suomeen. 

– Me haluamme Forssan seudulta olla tässä aktiivisesti mukana ja tarjoammekin palveluntuottajille maksuttoman alustan palveluiden myyntiin sekä markkinointiin, kertoo Forssan seudun matkailusihteeri Mari Noromies-Wahl.

Forssan seudulla toimivat matkailu- ja muidenkin palvelualojen yrittäjät voivat nyt tuotteistaa, myydä ja jakaa tietoa asiakkaille tarjottavista elämyksistä tuotteistaan ilman oman erillisen verkkokaupan perustamista. Verkkokauppa soveltuu myös tapahtumien pääsylippujen, VIP-pakettien yms. myyntiin.

Forssan Yrityskehitys Oy on ostanut Doerz Local -alustalta oman seutusivuston yrittäjien palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Seutusivusto kokoaa alueen elämystarjonnan yhteen paikkaan helposti ostettavaksi.

Mukaan lähteminen on tehty todella helpoksi: rekisteröidy, tuotteista tuotteesi ja palvelusi, julkaise ja markkinoi. Eikä tässä vaiheessa ole vielä kulunut yhtään rahaa. 

– Kustannuksena yrittäjille ja yhdistyksille on 10% välityspalkkio toteutuneista kaupoista alustan ylläpitäjälle.

Sivustolta valmis tuote on helposti liitettävissä yrityksen omille verkkosivuille ja sitä voi markkinoida mm. omissa sosiaalisen median kanavissa.  

– Lähimatkailu ja paikallisuus -trendin korostuminen luo kysyntää ja meidän tulee tähän reagoida tarjoamalla siihen sopivia palveluja. 

Mari Noromies-Wahlin mukaan paikallisuus, sosiaalisuus, kestävyys, aitous ovat nyt asioita, joita etsitään. Näiden arvot kasvavat ja ainutlaatuiset kohtaamiset ovat keskiössä. Asiakas haluaa arvojaan vastaavia matkailutuotteita. 

Kun Forssan seudulta on mukana viisi tuotetta, sivusto avautuu julkiselle alustalle muiden joukkoon. Alusta on kuitenkin jo olemassa osoitteessa doerz.com/visitforssaregion.

Forssan Yrityskehitys Oy, Forssan Yrityskehitys Oy:n <br>toimenpiteet lisäävät <br>yritysten mahdollisuuksia, Mestari & Kisälli -lehti

Paikallisuus, sosiaalisuus, kestävyys, aitous ovat nyt asioita, joita etsitään.

– Mari Noromies-Wahl, Forssan seudun matkailusihteeri 

Technical Visits Häme markkinoi asiantuntemusta

Forssan Yrityskehitys Oy:n hallinnoima
Technical Visits Häme -hanke on käynnistynyt elokuun alussa ja jatkuu aina elokuulle vuoteen 2022. Hanke on maakunnallinen, mukana Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut. 

Kanta-Hämeestä mukaan tavoitellaan yhteensä noin 30 yritystä, joista puolelle tämä loisi aivan uutta palvelutoimintaa technical visits -vierailukohteena. Lisäksi rakennetaan reittejä, joissa on mukana useita eri toimijoita ja tuotetaan valokuvamateriaalia osaamisen teemoista. 

– Technical visits -tyyppiset asiantuntijavierailut ovat erittäin kysyttyjä. Kansainväliset matkanjärjestäjät odottavat näistä omaa tuotetarjontaa, kertoo Mari Noromies-Wahl.

Kiinnostavien kohteiden tarjonta vain puuttuu tällä hetkellä. 

– Kanta-Hämeessä on esimerkiksi robotiikkaan, bio- ja kiertotalouteen, lasiosaamiseen ja hevosalaan liittyvää osaamista, jota ei muualta maasta löydy. 

Tuotteistamalla saadaan Kanta-Hämeen tarjonta esille ja myyntiin. Technical Visits Häme-hanke auttaa yrityksiä muotoilemaan omaa osaamistaan ja tekemistään kiinnostaviksi vientituotteiksi, joihin pääsee tutustumaan ohjatusti, houkuttelevan ohjelmantarjonnan tukiessa tuotteen sisältöä. Hyöty yrityksille on mm.siinä, että ne voivat harjoitella kansainvälistä toimintaa omassa toimintaympäristössään.

Hankkeessa on kyseessä siis jo olemassa olevan osaamisen ja yrityksen oman asiantuntijuuden tuotteistaminen. Se toteutetaan yrityksien valmennuksilla ja henkilökohtaisilla sparrauksilla, yhteisillä verkostotapaamisilla ja järjestämällä technicalvisits -aiheisia benchmarking eli tutustumismatkoja, joissa kehitetään omia Technical visits -tuotteita.

Kanta-Hämeen yritysten technicalvisits-tuotteet koostetaan manuaaliksi, jota voidaan esitellä kansainvälisille matkanjärjestäjille. Tuotteet lisätään myös Visit Häme -sivuille.

Hankkeen aikana etsitään myös jo yhteistyökumppaneina olevista matkanjärjestäjistä tahot, jotka ottavat näitä tuotteita välitykseen.

Yritysten ja julkisten asiantuntijoiden yhteistyölle luodaan uusi toimintamalli ja yritysvierailut linkitetään alueen julkisiin toimijoihin kuten Luke, oppilaitokset jne. Tuotteita ja reittejä testataan kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Hanketta on valmisteltu yhdessä Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehitys Oy:n, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Yrityksille maksuttoman hankkeen rahoitus koostuu Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta sekä kunnilta.

Hanketta toteutetaan koko Forssan Yrityskehitys Oy:n asiantuntevan tiimin yhteistyöllä.

Samankaltaisia juttuja