, Ollaan mukana muutoksessa, Mestari & Kisälli -lehti

Tervehdys syksyisestä Forssasta, Kehräämön uuden hienon maamerkin näkymistä. Lehden syysnumeron teemana on rakentaminen, joka mielletään usein pelkkänä sanana, vain rakennusten rakentamiseksi. Digitaalinen maailma rakentuu silmiemme edessä joka päivä. Verkkokaupan kasvu korona-aikana oli 47%, joka kertoo, että uusi normaali on jo osa arkea. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu hurjaa vauhtia yhdessä työelämän muutoksen kanssa. Tulevaisuus on täällä tänään – ei huomenna, ensi vuonna, vaan nyt.

Keskuuteemme syntyy uusia ammatteja hurjaa vauhtia. Osaamistarpeet muuttuvat, osa ammateista sulautuu toiseen, osan taito muuttuu toiseksi. Osaamispääoma, sen kehittämisen tarve ei lopu. Tulemme näkemään koulutettuja digimyyjiä, jotka työskentelevät verkkokaupoissa kuin myyjät kauppakeskuksien kaupoissa tällä hetkellä. Tai dronepilotteja valtavine ammattitaitovaatimuksineen, jollaisia emme tienneet olevan olemassa. Seuraavien vuosien aikana tulemme näkemään koko teollisen ajan suurimpia muutoksia niin kauppatavoissa kuin kuluttajien henkilökohtaisissa valinnoissa. Nämä kaikki ohjaavat seutumme elämää samojen haasteiden kautta kuin missä tahansa kunnassa.

Kulkeminen on seutumme työvoiman liikkumisen haasteista yksi suurin. Miten se tulevaisuudessa ratkaistaan, jotta yksilöllinen tapa liikkua olisi arkipäivää tulevaisuuden seutukunnalla. Arkipäivän logistiikka on mahdollisuus, joka pitää hyödyntää. Syksyn mittaan olemme mukana monenlaisessa liikkumiseen liittyvässä tekemisessä. Tavoitteena on löytää keino, joka jakamistaloutta hyödyntäen valjastaa käyttöömme seudun yksityisen, yrittäjien ja julkisen liikkumisen palveluksi, jonka avulla täällä voisi liikkua joustavasti eri kulkutapoja hyödyntäen, unohtamatta mitään tapaa pois laskuista. Ratkaistavaksi jää, miten tällaisessa tekemisessä ansaintalogiikka saadaan sellaiseksi, että se kannustaa meitä kaikkia osallistumaan seutumme sisäiseen logistiikkaketjuun, tuottamaan liikkumista sen kaikilla tavoilla. 

Lehdessä kerrotaan Doerz-elämysverkkokaupasta, jonka ansaintalogiikka on jo selvä. Siinä kuka vaan voi olla tapahtumajärjestäjä ja tuottaa omalle seudulleen elinvoimaa ja markkinointia hyvin pienellä vaivalla ja saada siitä myös korvausta ollessaan oman tapahtumansa tuottajana. Toivon, että alkutahteja astelevan elävästä kulkemisen tavasta tulisi pian arkista, jolla tulevaisuudessa voisi kulkea eri tavoin. Se voi olla työ-, harrastus- tai opiskelupaikkaan siirtyminen, tai ihan vaan kahvillakäynti ystävän luona, vaikka ei omistaisi omaa autoa. 

Usein ensimmäinen ajatus uudesta on: ”tuo ei ole mahdollista, ei mitään järkeä!” Näin ajateltiin myös 70 vuotta sitten, kun ihmeteltiin miten televisio ja puhelin toimivat. Mietitään hetki tämän päivän lapsia, jotka eläköityessään ovat 70-vuotiaita. He tulevat kokemaan vastaavia muutoksia työelämänsä aikana, kuten meitä edeltävät sukupolvet aikoinaan. Kehitys menee eteenpäin ja me sen mukana. Digitaidoista tuli viime keväänä yksi merkittävä työelämän perustaito, jota ilman on enää hyvin vaikeaa työllistyä tietyille aloille. Olemme tilanteessa, jossa meidän on löydettävä uusia tapoja toimia, käyttää luovasti kaikkia mahdollisuuksia, joita meillä on ympärillämme. Kannustaa kaikkia näkemään isokuva, jota ilman jäämme paikoillemme – kuten ilman televisiota ja puhelinta olisimme jääneet, vaikka ne pitkään varmasti jakoivat mielipiteitä moneen suuntaan.

Tulevaisuusterveisin!

Samankaltaisia juttuja