Forssan vesihuoltoliikelaitos, Sähköiset palvelut yhä suositumpia Forssan vesihuoltoliikelaitoksella, Mestari & Kisälli -lehti

Forssan vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuoltopalveluiden tuottamisesta.

Käytännössä se tarkoittaa, että puhdas vesi tulee ja jätevesi poistuu. Puhdasta vettä pumpataan kuluttajille noin 5 000 m³ vuorokaudessa. Veden laatua tutkitaan ja valvotaan säännöllisesti ja usealla eri tavalla.

Vesiliikelaitos vastaa tietenkin myös toimivasta vesijohtoverkostosta ja sen rakentamisesta. Samoin se ylläpitää ajan tasalla olevaa kartastoa ja liittää uudet asiakkaat vesijohtoverkostoon. 

– Meillä on puhdas vesi, hyvä oman verkon suunnittelu ja toimiva asiakaspalvelu myös verkossa, josta olemme saaneet myös asiakkailtamme kiitosta, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Ville Mäkinen.

– Nykyisin oikeastaan kaikki asiat voi asiakas hoitaa verkossa. Liitoslausunnoista, liittymishakemuksesta laskutukseen. Huomasimme keväällä, kun korona sulki asiakaspalvelumme ja siirryimme etätöihin, että sitä asiakaspalvelupistettä ei juurikaan kaivattu, kertoo vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vesi- ja viemäriverkosto on Kimmo Paakkosen mukaan kohtuullisen hyvässä kunnossa ja pidemmän aikavälin suunnitelmat pitävät sen edelleenkin hyvänä. Toki yllättäviäkin putkirikkoja voi tulla.

– Me käytämme paikallisia yhteistyökumppaneita kaivuutöissä ja omat miehet tekevät sitten loput. 

Forssan Jätevedenpuhdistamo saneerattiin vuosina 2014-2015. Suurin osa puhdistamolle tulevasta jätevesikuormituksesta tulee teollisuudesta. Myös jätevedenpuhdistamoa säätelevät monet lait ja asetukset ja jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkaillaan näytteenotoin säännöllisesti. 

Kimmo Paakkosen työstä suurin osa on hallinnollista työtä kokouksineen, budjetteineen ja suunnitelmineen. Korona rasittaa kuntien taloutta ja budjetit ovat tiukilla.

– Vesi- ja viemäriverkoston kunto on kuitenkin tärkeä asia ja saneeraussuunnitelmat kantavat kauas tulevaisuuteen – onhan verkoston käyttöikä kuitenkin siellä 50-70 vuoden paikkeilla. Puhdas ja hyvälaatuinen vesi taas on ihmisen perusoikeuksia. 

Digitaalisuuden lisääntyminen taas puolestaan tulee sinne säästöpuolelle.

– Kyllä, sähköisten palveluiden käyttö kasvaa koko ajan.

Samankaltaisia juttuja