Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Saumaton yhteistyö tuottaa ison hyödyn, Mestari & Kisälli -lehti

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä tarjoaa osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. FM-Haus Oy on edelläkävijä teollisen puurakentamisen ratkaisuissa. Näiden kahden yhteistyö on pitkäjänteistä ja monipuolista.

– Meillä on oppisopimuksia, koulutussopimuksia, täydennyskoulutuksia, korttikoulutuksia sekä esimiesten koulutusta ja valmennusta. Sen lisäksi meillä on tietysti opiskelijoita harjoitteluissaan ja kesätyöntekijöinä, kertoo FM-Haus Oy:n operatiivinen johtaja Maria Jokinen.

Yhteistyötä LHKK:n ja FM-Haus Oy:n välillä on ollut jo vuosia ja nyt se on entisestään tiivistynyt.

– Organisaatio ei voi kehittyä, elleivät ihmiset kehity organisaation sisällä. Osaaminen on aina organisaation jäsenissä. Osaava henkilökunta on yrityksen suurin voimavara ja siksi on tärkeää kouluttaa olemassa olevaa työntekijäkuntaa. 

Jatkuva, monipuolinen koulutus on yritykselle myös iso investointi.

– Hyöty on myös suuri. Koulutuksella nostetaan inhimillistä pääomaa, kun investoidaan osaamiseen.

Työntekijät ovat hyvin avoimin mielin lähteneet mukaan. Tuemme myös oma-aloitteisuutta ja kannustamme opiskelemaan eteenpäin, aina korkeakoulututkintoihin saakka.

FM-Haus Oy tekee yhteistyötä myös LUT-yliopiston ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa.

– Uskon, että olemme hyvin edistyksellisiä, ja se näkyy esimerkiksi työntekijöiden sitoutumisena.

FM-Haus Oy:n tuotantopäällikkö Petteri Mero on mukana LHKK:n esimiesvalmennuksessa.

– Olen mukana sparraajana ja osoittaakseni, että johto on sitoutunut koulutukseen ja kehitykseen, Petteri Mero kertoo ja kuvailee koulutusta erittäin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. 

Kaikki mukana olevat suorittavat ammattitutkinnon.

– Yrityksemme on kasvamassa ja koulutusta tarvitaan. Osallistujat ovat erittäin motivoituneita.

Petteri Mero on itsekin suorittanut esimiestyön erikoisammattitutkinnon.

– Opiskelu lisää karttuvan osaamisen kautta myös työn merkityksellisyyden tuntua, mikä puolestaan motivoi lisää.

Maria Jokinen, FM-Haus Oy, Mestari & Kisälli -lehti

Osaava henkilökunta on yrityksen suurin voimavara ja siksi on tärkeää kouluttaa olemassa olevaa työntekijäkuntaa. 

– Maria Jokinen, operatiivinen johtaja, FM-Haus Oy

Opiskelijoita riittävästi, työllistymisprosentti hyvä

LHKK:n rakennusalan opettaja Kai Wahlman kertoo monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.

– Meillä voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, talonrakennusalan ammattitutkinnon, sekä erilaisia erikoisammattitutkintoja. Erilaisia korttikoulutuksia on osana tutkintoja tai tarvittaessa erikseen. Opiskelua on monessa muodossa.

Rakennusalan opiskelijoita on riittänyt hyvin, mutta moniin koulutuksiin voi hakeutua myös joustavasti pitkin vuotta. Opiskelijat ovat myös löytäneet harjoittelupaikkoja ja yli 70 % valmistuneista työllistyy heti.

– Osa opiskelijoista on nuoria ja heistä moni käy valmistumisen jälkeen armeijan ennen työelämään siirtymistä.

LHKK tekee yhteistyötä HAMK:n kanssa.

– Opiskelija voi ottaa edistyessään osioita HAMK:n tarjonnasta ja jos opiskelu tuottaa tarpeeksi osaamispisteitä, voi päästä siirtymään suoraan insinööriopintoihin. On hienoa, että opiskelijoilla on tällainenkin mahdollisuus. Työskentely opiskelijoiden kanssa on hyvin palkitsevaa.

Samankaltaisia juttuja