Forssan kaupunki, Seudullinen rakennusvalvonta – asiakkaiden ja kuntien eduksi, Mestari & Kisälli -lehti

Forssan, Jokioisten, Tammelan, Ypäjän ja Humppilan yhteinen seudullinen rakennusvalvonta on toiminut kohta kaksi vuotta. 

– Humppila tuli mukaan hiukan myöhemmin. Tavoitteena oli myös yhteisen sähköisen järjestelmän luominen ja kun fyysisesti asetuimme Forssaan, oli tärkeää asiakkaille asiointipaikasta tiedottaminen, kertoo johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen.

Nyt kohta kahden vuoden kokemuksen jälkeen seudullinen yhteistyö on todettu oikeaksi ratkaisuksi, vaikka kehitettävää edelleen on.

– Asiassa on useita hyviä puolia. Jokaisella kunnalla on täällä nimetty vastuurakennustarkastajansa ja nyt myös sijaistaminen on helppoa. Kinkkisissä asioissa voimme pohtia parasta ratkaisua yhdessä. Kun säännöt ja käytänteet ovat yhteisiä, ovat ne myös tasapuolisia. Myös osaamista ja kokemuksia olemme voineet jakaa – osaaminen on näin luonnollisesti kasvanut.

Kuntiin jäi kuitenkin vielä omat rakennusvalvontaviranomaisensa, lautakunnat.

– Saa nähdä voimmeko tulevaisuudessa saada yhteisen, seudullisen lautakunnankin, Jukka Laaksonen pohtii.

Yhdistymisen yhteydessä ja sen jälkeen on tullut jonkin verran henkilövaihdoksia.

– Ammattitaitoisia rakennustarkastajia ei ole helppo saada. Mutta tällaiseen isompaan yksikköön on hiukan helpompi kuin yksittäiseen kuntaan, missä toimisit yksin. Täällä ovat neuvojat lähellä, vaikka olisi hieman vähemmän kokemusta.

Tyytyväisiä asiakkaita

– Lupa-asiat sujuvat aikataulujen mukaisesti ja voimme auttaa rakentajia hyvin matalan kynnyksen mentaliteetilla, kun vastaajia on täällä useampia. Neuvomme esimerkiksi jo siinä vaiheessa, kun lupapiirustusluonnoksia työstetään. Työt eivät pääse pahasti ruuhkautumaan. Ja meillä on muutaman kerran vuodessa kuntien kanssa seurantapalaverit, joissa myös kunnat pääsevät kertomaan kokemuksensa, jos toiminnassamme on jotain kehitettävää.

Yhteinen sähköinen järjestelmä on tavoitteena saada valmiiksi ja toimimaan vuoden 2021 alussa ja kaikki asiakirjat arkistoidaan silloin sähköiseen muotoon.

Kunnille seudullinen rakennusvalvonta on selkeä hyöty, koska se on jo tuottanut säästöjä aiempaan järjestelmään verrattuna.

– Meillä on hyvin pitkälle harkittu kustannusjako. Missään ei ollut aloittaessamme vastaavaa valmista, toimivaa mallia, joten kehitimme yhdistelmänä niistä oman. Puolet kustannuksista jaetaan väestöpohjan mukaan ja loppuosuus lupamäärien mukaan. Näin otetaan huomioon kunnan koko ja suoritteet.

Samankaltaisia juttuja